วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Mock The IELTS


Nai pursues her Master's degree in Chemistry ChiangMai University 


วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

IELTS LIFE SKILLS A. 1 @ IELTS ChiangMai THAILAND

                                                             Natt @ IELTS Life Skill A.1


What is IELTS Life Skills? What is it for?

IELTS Life Skills is an English language test offered by the IELTS Partners – The British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.
IELTS Life Skills is a test of Speaking and Listening and is available at CEFR Levels A1, A2 and B2. It is designed to meet the requirements of UK Visas and Immigration (UKVI) for certain visa categories and other immigration purposes.This test is for those who need to prove their English Speaking and Listening skills as part of their application to UK Visas and Immigration for the Family, Spouse or Partner visa.

The A1 level is within the Common European Framework of References for Languages (CEFR), the equivalent to ESOL Entry 1 on the National Qualification Framework (NQF).

The test involves Speaking and Listening.
Which IELTS Life Skills test do I need?
If you are applying to UK Visas and Immigration for a ‘family of a settled person’ visa, choose IELTS Life Skills A1.
If you are applying to UK Visas and Immigration for a 'family of a settled person' extension visa, choose IELTS Life Skills A2.


                                                      Congratulations...Natt

เรียน IELTS ที่เชียงใหม่


053-221539


061-6850639

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ielts ChiangMai
Nai, from CMU. 
เรียน IELTS  TOEIC  CU.Tep ที่เชียงใหม่

053221539


0616850639  A. Jan
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Mock the IELTS

Victor A. Roithmann from Brasil'

                                                          Mock the IELTS.
                                                                   Nai, Arm & Victor.


เรียน IELTSที่เชียงใหม่


A. Jan 053221539  . 0616850639

IELTS Chiangmai THAILAND

PhotobucketPhotobucket