วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

IELTS CHIANGMAI


                            Nubdow, Asim : EP. from Yupparaj Wittayalai School


     


                                                 

Or . M4 : English Grammar.

Kowithamrong School 

Chiang Mai

                                       


                                                         
                                                           A. Jan & Or.
                                                           


เรียน  IELTS ที่เชียงใหม่


A. Jan 053221539

061  6850639

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

IELTS CHIANGMAI

                                                   Nubdow, Asim : from Yupparaj Wittayalai School
Chompoo

เรียน  IELTS ที่เชียงใหม่ 053221539

0864313850A. Jan, A. Chang.

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IELTS CHIANGMAI THAILAND                                                                   


Nubdow, Asim : from Yupparaj Wittayalai School
เรียนIELTS ที่เชียงใหม่ A.Jan A, Chang  053221539


061 -6850639

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IELTS CHIANGMAI
Chompoo
M.3 Yupparaj Wittayalai School ChiangMai                                                           Chompoo & A. Paul
                                         

                         Arm graduated from Department of Animal &... Husbandry CMU.

                                                              Arm ..Tanai & A Paul .
                                                       Rerm : Commerce& Accountancy


                                                     Thammasat Business School.BKK.
                                                           

                                                     Reum , A. Paul  A Chang


เรียน IELTS กับ A. Jan , A Chang


053-221539


061-6850639