วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IELTS CHIANGMAI THAILAND                                                                   


Nubdow, Asim : from Yupparaj Wittayalai School
เรียนIELTS ที่เชียงใหม่ A.Jan A, Chang  053221539


061 -6850639

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IELTS CHIANGMAI
Chompoo
M.3 Yupparaj Wittayalai School ChiangMai                                                           Chompoo & A. Paul
                                         

                         Arm graduated from Department of Animal &... Husbandry CMU.

                                                              Arm ..Tanai & A Paul .
                                                       Rerm : Commerce& Accountancy


                                                     Thammasat Business School.BKK.
                                                           

                                                     Reum , A. Paul  A Chang


เรียน IELTS กับ A. Jan , A Chang


053-221539


061-6850639วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

IELTS CHIANGMAIRerm: Commerce and Accountancy 

Thammasat University Bangkok. Thailand

                                                                                 IELTS CHIANGMAI


A. Jan . A Chang

053-221539061-6850639


วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Mock The IELTS


Nai pursues her Master's degree in Chemistry ChiangMai University