วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

IELTS CHIANGMAI THAILAND

Fasai from Varee international college Chiang Mai


เรียน  IELTS กับอาจารย์  Jan และอาจารย์ Chang 


          ที่เชียงใหม่ นัดเวลาเรียนได้ตามความต้องการ 
IELTS CHIANGMAI THAILAND Office: A. Jan 053-221539cellphone  : 093- 1301563

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

IELTS ChiangMai

 “What you do today can improve all your tomorrows.”
–Ralph Marston.

Fasai from Varee international college Chiang Mai


วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

IELTS ChiangMai              Speaking practice tests

In the Speaking test, you will have a discussion with a certified examiner. It will be interactive and as close to a real-life situation as a test can get.


Being successful with English, in IELTS and beyond, means finding a way to make using the language a regular part of your life. That means gearing your studies to your hobbies, interests, work and daily life. 

 เรียน  IELTS กับอาจารย์  Jan และอาจารย์ Chang 


          ที่เชียงใหม่ นัดเวลาเรียนได้ตามความต้องการ 
IELTS CHIANGMAI THAILAND Office: A. Jan 053-221539cellphone  : 093- 1301563

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

IELTS ChiangMai THAILAND


Manop : ForestryTechnical officer :
BS .Forestry from Kasetsart University . Bkk

MS. Forestry from Kasetsart University .BKK

The Writing Task 2 of the IELTS test requires you to write at least 250 words. You will be presented with a topic and will be tested on your ability to respond by giving and justifying an opinion, discussing the topic, summarizing details, outlining problems, identifying possible solutions and supporting what you write with reasons, arguments and relevant examples from your own knowledge or experience.

The assessment of Task 2 carries more weight in marking than Task 1. Writing scripts are marked by trained and certificated IELTS examiners, who all hold relevant teaching qualifications and are recruited as examiners by the test centres and approved by British Council or IDP: IELTS Australia.
                         เรียน  IELTS กับอาจารย์  Jan และอาจารย์ Chang 

          ที่เชียงใหม่ นัดเวลาเรียนได้ตามความต้องการ 
IELTS CHIANGMAI THAILAND Office: A. Jan 053-221539


cellphone  : 093- 1301563

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

IELTS CHIANGMAIManop : ForestryTechnical officer :
BS .Forestry from Kasetsart University . Bkk

MS. Forestry from Kasetsart University .BKK

                                                 IELTS CHIANGMAI THAILAND Office: A. Jan 053-221539

cellphone  : 093- 1301563Svanteethailand@hotmail.com 

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

IELTS CHIANGMAI THAILAND
Fasai M.6 :Varee Chiangmai International School — in Chiang Mai, Thailand.


IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the US and many other places around the world where English is the primary language used in classrooms and workplaces.
The International English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular high-stakes English language proficiency test for study, work and migration, with more than three million tests taken in the past year.The IELTS results are recognised by more than 10,000 organisations, including educational institutions, employers, professional associations and governments, in 140 countries around the world.The test content for IELTS is developed by an international team of experts and undergoes extensive research to ensure the test remains fair and unbiased for any candidate regardless of nationality, background, gender, lifestyle or location.IELTS offers you the choice to take the test the way you want – on computer and on paper. You can take IELTS Academic or IELTS General Training, depending on the organisation you are applying to and your plans for the future. 


IELTS is a test of all four language skills: listening, reading, writing and speaking. You will take the Listening, Reading and Writing tests all on the same day one after the other, with no breaks in between. Depending on your test centre, your Speaking test may be on the same day as the other three tests or up to seven days before or after that. The total test time is under three hours.

Note .

Office: A. Jan 053-221539

cellphone  : 093- 1301563Svanteethailand@hotmail.com 

Oblivion Duo Guitar